W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

  • Kontrolę dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28