Zajmujemy się obsługą księgową zarówno rolników ryczałtowych, jak i rozliczających się na zasadach ogólnych. Od roku 2000 rolnicy w Polsce zostali objęci podatkiem od wartości dodanej (VAT). Obecnie w Polsce mamy dwie kategorie rolników: rolnicy ryczałtowi oraz rolnicy rozliczający się na zasadach ogólnych.
Rolnicy ryczałtowi sprzedając produkty rolne są zwolnieni z naliczania podatku VAT. Jednak rolnikom ryczałtowym, dokonującym dostawy towarów dla czynnego podatnika VAT, przysługuje – na podstawie faktury VAT-RR – prawo do ryczałtowego zwrotu podatku VAT z tytułu nabywania środków do produkcji.

Rolnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji VAT oraz do rozliczania podatku miesięcznie bądź kwartalnie. Rolnik taki ma prawo do odliczania kwoty podatku VAT na podstawie faktur dokumentujących dokonane przez niego zakupy.

Rezygnacja z ryczałtu na rzecz rozliczania na zasadach ogólnych jest zazwyczaj dla rolników korzystna. Jednak decyzja o rezygnacji z rozliczeń ryczałtowych na rzecz rozliczeń na zasadach ogólnych każdorazowo wymaga dokładnego przemyślenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy we wszelkich kwestiach związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) w rolnictwie prosimy o kontakt z naszym biurem.