W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

  • Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
  • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych