W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

  • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasek do wypłaty oraz raport RMUA na życzenie pracownika
  • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
  • Rozliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
  • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego,
  • Naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS-u
  • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
  • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
  • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych